DOMARE/JUDGES

Nordic Nail Open 2020

26 – 28 mars i Eriksbergshallen, Göteborg

 

Viktig information! Som alla vet har regeringen, på Folkhälsomyndighetens rekommendationer, tagit ett beslut att stoppa offentliga sammankomster som samlar fler än 50 personer, detta gäller allt från idrottsevenemang till mässor. Med detta i åtanke  kommer CosmoNord och Nordic Nail Open inte att genomföras 27-28 mars.   

NORDIC NAIL OPEN flyttas till 25-27 mars 2021 och kommer att hållas på COSMONORD mässan 26-27 mars 2021.

Det kommer att vara samma tävlingar och med samma teman. Lite längre fram lägger vi upp en ny sida här med den senaste information. Vi ses 2021!


För 13:e året – nu med hela 12 tävlingar!

Nordic Nail Open har tagit över stafettpinnen från både Nail Systems Open och Nail Systems Art Open. För andra året har vi med den hedervärda pokalen NORDISK MÄSTARE både i Gel och i Akryl. Är det din tur att ta den titeln?

AgendaKriterier

Här är alla tävlingarna du kan delta i. Ju fler tävlingar du väljer desto större chans att du tar hem den största pokalen som är Winner of Winners 2020.

AKRYL PÅ TIPP – en klassisk akryltävling där ENA handen förlängs med tipp och Fransk Manikyr. Tumme och lillfinger lackas med rött nagellack.
AKRYL PÅ MALL – en klassisk akryltävling där ENA handen förlängs med mall Fransk Manikyr. Tumme och lillfinger lackas med rött nagellack.

GEL PÅ TIPP – en klassisk geltävling där ENA handen förlängs med tipp och Fransk Manikyr. Tumme och lillfinger lackas med rött nagellack.
GEL PÅ MALL – en klassisk geltävling där ENA handen förlängs med mall och Fransk Manikyr. Tumme och lillfinger lackas med rött nagellack.

STILETTO – Ena handen skall förlängas på mall i en dramatisk Stilettoform. Temat är DJUNGEL.

GELLACK – Naturlig nagel som lackas med endast Gellack. Ena handen med fransk manikyr, andra handen med rött gellack och båda tummarna dekorerade med valfria dekorationer.

REALITY NAILS – 3 tippar skall dekoreras efter teman som man får på plats. Modernt, spännande, utmanade.

FANTASY – En helhet som blir ett helt skådespel. Här skall det skapas hår, kläder, make-up och de mest otroliga naglar. Temat är FYRA ÅRSTIDER.

TEAM TRIO – Nu öppnar vi salongen och har skoj på riktigt. Tre deltagare skall tillsammans skapa en hand med fransk manikyr i valfri form.

MIXED MEDIA – I lugn och ro i förväg skapar du en box med 10 tippar och dekorerar dem efter årets tema: VIKINGAR.

NORDIC NAIL CHAMPION – Det utses en nordisk mästare i akryl och en i gel. Pokalen går till den deltagare som fått bäst poäng i Akryl/Gel.

WINNER OF WINNERS  – Pokalen går till den tävlande som fått bäst resultat i alla tävlingar sammanslaget.

 

Divisioner

NAIL MASTER – Du som någon gång har vunnit någon tävling eller placerat dig som nummer två eller tre.
NAIL STARTER – Du som aldrig har tävlat eller om du tidigare har tävlat men högst placerat dig som nummer fyra.
HIGH SCHOOL – Öppet för elever på gymnasieskolor som går stylistutbildningar eller liknande i Sverige.

Sista anmälningsdag: 16 mars

Du kan följa tävlingen i Facebook-evanemanget.
För mer info kontakta reni@nailsystems.se

Nordic Nail Open 2020

March 26-28 in Eriksbergshallen, Gothenburg

Important information! The Swedish government has, on the recommendations of the Swedish Public Health Agency, taken a decision to stop public gatherings that gather more than 50 people, this applies to everything from sporting events to fairs. Due to this, CosmoNord and Nordic Nail Open will not be held 27-28 March 2020.

NORDIC NAIL OPEN will be moved to 25-27 March 2021 and will be held at the COSMONORD fair that is moved to 26-27 March 2021.

It will be the same competitions and with the same themes. You will soon fins a new page here with the latest information. See you in 2021!


For the 13th year – now with 12 competitions!

Nordic Nail Open is the biggest competition up in the North. With 12 thrilling competition to choose from it will be the best week in the spring 2020. Come and join us and bring some Trophies back home from Sweden.

AgendaCriteries

Here are all the competitions you can participate in. The more competitions you choose, the better chance you’ll take home the biggest trophy Winner of Winners 2020.

ACRYLIC ON TIPP – a classic acrylic competition, where one hand is extended with TIPP and French manicure. Thumb and little finger lacquered with red nail polish.
ACRYLIC ON FORM– A classic acrylic competition, where one hand is extended with a template French manicure. Thumb and little finger lacquered with red nail polish.

GEL ON TIPP – a classic gel competition, where one hand is extended with TIPP and French manicure. Thumb and little finger lacquered with red nail polish.
GEL ON FORM– A classic gel competition, where one hand is extended with a template and a French manicure. Thumb and little finger lacquered with red nail polish.

STILETTO – one hand is to be extended on a form in a dramatic Stiletto shape. The theme is JUNGLE.

GEL Polish – natural nail polished with only gel polish. One hand with French manicure, second hand with red gel polish and both thumbs decorated with optional decorations.

REALITY NAILS – 3 tips to be decorated according to the themes you get on the spot. Modern, exciting, challenged.

FANTASY – A competition that becomes a whole spectacle. Here you will create hair, clothes, make-up and the most incredible nails. The theme is FOUR SEASONS.

TEAM TRIO – now we open the salon and have fun for real. Three participants must together create a hand with a French manicure in any form.

MIXED MEDIA – in peace and quiet in advance, create a box with 10 tips and decorate them according to this year’s theme: VIKINGS

Last day of entry: March 16

Tävlingsanmälan

Välj kategorier du vill tävla i / Choose which categories you want to compete in:
Gel - Master (Tipp)Gel - Master (Mall)Gel - Starter (Tipp)Gel - Starter (Mall)Gel - High School (Tipp)Gel - High School (Mall)
Akryl - Master (Tipp)Akryl - Master (Mall)Akryl - Starter (Tipp)Akryl - Starter (Mall)Akryl - High School (Tipp)Akryl - High School (Mall)
GellackStilettoFantasyMixed MediaReality NailsTeam Trio

Har du kryssat i att tävla i Team Trio? Skriv då gärna in, i fältet nedan, ert lagnamn samt vilka som ingår i ditt lag!
Jag godkänner att de personuppgifter jag har lämnat lagras och att bilder där jag kan vara med visas på nailcompetitions.se och sociala medier / I agree that the personal information I have provided is stored and that I can be featured on nailcompetitions.se and in social media.

Jag godkänner ovanstående text/ I agree with the text above (obligatorisk).